Valgkomite

Valgkomitéen sin oppgave er å innstille kandidater til styret og utvalgene til generalforsamling.

Valgkomitéen ønsker å høre fra beboere som kan tenke seg å stille som kandidat til styreverv eller til utvalgene i borettslaget. Valgkomitéen har ikke kjennskap til alle som bor i laget, og ønsker derfor kontakt med interesserte personer. Om du ønsker å bidra til det beste for felleskapet i borettslaget, ønsker valgkomiéen å høre fra deg.

Vi vil også i samme anledning oppmuntre alle beboerne til å delta på generalforsamlingene og bruker sin stemmerett.

Valgkomiteen består av medlemmene:
- Dora Poni Loro
- Helge Sanden
- Robert Johnsen
- Einar F. Kaldhol

Miljøutvalget

Lyshovden borettslag har i dag to aktive utvalg – miljøutvalget og dugnadsutvalget. Miljøutvalgets oppgave er å planlegge og iverksette trivselstiltak i borettslaget – spesielt sosiale aktiviteter. Her skal det tilrettelegges for aktiviteter for barn, ungdom, voksne og seniorer. Dugnadsutvalgets hovedoppgave er å arrangere vårdugnaden, samt å sette i gang øvrige dugnadstiltak ved behov.

Miljøutvalgets oppgave er å planlegge og iverksette trivselstiltak i borettslaget – spesielt sosiale aktiviteter. Her skal det tilrettelegges for aktiviteter for barn, ungdom, voksne og seniorer.

Miljøutvalget er til for beboerne og ønsker veldig gjerne innspill på hvilke aktiviteter det er behov for. Er det behov for seniorkafé på dagtid? Strikkekveld? Reball for ungdom? Eller har du andre gode idéer? Send oss en e-post på miljoutvalget@lyshovden.no.

Miljøutvalget består av medlemmene:
- Dora Poni Loro
- Per Marius Føyner
- Vilde Løno Andersen
- Rabule Abdu Warsame
- Kristian Landa Djuplasti
- Christoffer Kårevik

Dugnadsutvalget

Dugnadsutvalgets hovedoppgave er å arrangere vårdugnaden, samt å sette i gang øvrige dugnadstiltak ved behov. Årlig gjennomføres vårdugnaden over fire ettermiddager i april-mai.

Dugnadsutvalget består av medlemmene:
- Ingrid Størseth
- Jørn Andre Vik
- Andre Gundersen

Info fra styret

Siste nyheter

Miljøutvalget starter Grillingsesongen tirsdag 25/4-2017
Våren er...