Valgkomite

Valgkomitéen sin oppgave er å innstille kandidater til styret og utvalgene til generalforsamling.

Valgkomitéen ønsker å høre fra beboere som kan tenke seg å stille som kandidat til styreverv eller til utvalgene i borettslaget. Valgkomitéen har ikke kjennskap til alle som bor i laget, og ønsker derfor kontakt med interesserte personer. Om du ønsker å bidra til det beste for felleskapet i borettslaget, ønsker valgkomiéen å høre fra deg.

Vi vil også i samme anledning oppmuntre alle beboerne til å delta på generalforsamlingene og bruker sin stemmerett.

Valgkomiteen består av medlemmene:
- Sissel Jansen
- Helge Sanden
- Robert Johnsen

Miljøutvalget

Lyshovden borettslag har i dag to aktive utvalg – miljøutvalget og dugnadsutvalget. Miljøutvalgets oppgave er å planlegge og iverksette trivselstiltak i borettslaget – spesielt sosiale aktiviteter. Her skal det tilrettelegges for aktiviteter for barn, ungdom, voksne og seniorer. Dugnadsutvalgets hovedoppgave er å arrangere vårdugnaden, samt å sette i gang øvrige dugnadstiltak ved behov.

Miljøutvalgets oppgave er å planlegge og iverksette trivselstiltak i borettslaget – spesielt sosiale aktiviteter. Her skal det tilrettelegges for aktiviteter for barn, ungdom, voksne og seniorer.

Miljøutvalget er til for beboerne og ønsker veldig gjerne innspill på hvilke aktiviteter det er behov for. Er det behov for seniorkafé på dagtid? Strikkekveld? Reball for ungdom? Eller har du andre gode idéer? Send oss en e-post på miljoutvalget@lyshovden.no.

Miljøutvalget består av medlemmene:

- Anita Fredriksen (leder) 

- Jillian Gundersen

- Unni Flølo 

- Christoffer Kårevik 

- Ågoth Veum

- Tone Mette Tveit

- Tonje R. Seljenes

 

Dugnadsutvalget

Dugnadsutvalgets hovedoppgave er å arrangere vårdugnaden, samt å sette i gang øvrige dugnadstiltak ved behov. Årlig gjennomføres vårdugnaden over fire ettermiddager i april-mai.

Dugnadsutvalget består av medlemmene:
- Ingrid Størseth
- Vivi S.Eriksen
- Jannicke Berntsen

 

Styret

Navn Stilling
Lisbeth Simmenes
Tor Willy Kristoffersen Styreleder
Raymond Steffensen Nestleder
Eilif Didriksen Styremedlem
Ruben Walde Styremedlem
Frank Sjursen Styremedlem
Karen Midaas Styremedlem
Simon Matthiesen Styremedlem
Karl Morten Johannessen Vaktmester
Rune Myklebust Vaktmester ass.

Siste nyheter

Informasjonsmøte om rehabilitering gjennomført 18 mars
Presentasjonen kan lastes ned fra siden...


Digitalt informasjonsmøte 18.mars kl 19.00 om rehabilitering
Informasjonsmøte om...


nr1fitness har åpnet treningslokaler midt i borettslaget
Selve treningslokalet er på ca...